Семейство Rosaceae /Розови/

   • Листа последователни, с прилистници[w]
   • Цветове: актиноморфни, двуполови
   • Ентомофилни
   • Значение: най-популярните овощни видове в Европа, голям брой лечебни и интродуцирани азиатски декоративни видове
   • Представителите са разпределени в 4 подсемейства, в зависимост от устройството на цвета и плода:
 • подсемейство Spiraeoideae /Тъжникови/: плод сборна мехунка
  ✱ Ca5 Co5 A G5
   • род Spireaeа /Тъжник/[w]:
    • S. media /Среден тъжник/,
    • S. X vanhoutei /Майски сняг/,
    • S. salicifolia /Върболистен тъжник/ – застрашен
   • Keeria japonica [w]: храсти с декоративна стойност
 • подсемейство Rosoideae /Шипкови/: плод сборно орехче, ягодовидно многоорехче, цинародий или сборна костилка
  ✱ Ca5 Co5 A G
  • род Fragaria /Ягода/[w]
   • български представители:
   • култивирани: F. X ananassa /Културна ягода/[w]
  • род Rubus /Къпина/[w]:
   • R. idaeus /Малина/[w],
   • R. caesius /Полска къпина/[w],
   • R. thyrsanthus /Гроздовидна къпина/
  • Agrimonia eupatoria /Обикновен камшик/[w]
  • Filipendula vulgaris /Орехче/[w]
  • род Geum /Омайниче/[w]
   • G. urbanum /Градско омайниче/[w]
   • G. rhodopaeum /Родопско омайниче/: ендемичен, защитен
   • G. bulgaricum /Българско омайниче/[w]: ендемичен,защитен
  • род Potentilla /Очеболец/[w]
   • P. erecta /Изправен очеболец/[w]: с 4-делен околоцветник
   • P. micrantha /Дребноцветен очеболец/: с триделни листа
   • P. argentea /Сребрист очеболец/
  • род Rosa /Шипка/[w]:
   • R. canina /Обикновена шипка/[w],
   • R. gallica /Галска роза/[w],
   • R. damascena /Дамаска маслодайна роза/[w],
   • R. centifolia /Столистна роза/[w],


 • подсемейство Maloideae /Ябълкови/: ябълковиден плод
  ✱ Ca(5) Co5 A G(5)
 • подсемейство Prunoideae /Сливови/: плод костилка
  ✱ Ca5 Co5 A G1
  • род Prunus /Слива/
   • култивиран: P. domestica /Синя слива/[w]: произход от Азия
   • разпространени в България:
  • род Cerasus /Череша/[m]
   • C. avium /Череша/[w]: разпространена в страната и като култура
   • C. mahaleb /Махалебка/[w]: разпространена в България, използвана за подложка
   • C. vulgaris /Вишня/[w]: култивира се, вид от Азия
  • Persica vulgaris /Праскова/[w]
  • Armeniaca vulgaris /Кайсия/[w]
  • Amygdalus communis /Бадем/[w]
  • Laurocerasus officinalis /Лечебна лавровишня/[w]: вечнозелен храст, естествено разпространен като подлес в Странджа и Източна Стара планина

(още по темата)Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2021. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 18.07.2021 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ