Семейство Rosaceae /Розови/

 • Листа последователни, с прилистници[w]
 • Цветове: актиноморфни, двуполови
 • Ентомофилни
 • Значение: най-популярните овощни видове в Европа, голям брой лечебни и интродуцирани азиатски декоративни видове
 • Представителите[k] са разпределени в подсемейства, в зависимост от устройството на цвета и плода. В по-новите класификации тези подсемейства са Amygdaloideae[k], Dryadoideae[k] и Rosoideae[k]. В по-старите класификации, подсемействата са 4: Spiraeoideae, Dryadoideae и Rosoideae

подсемейство Rosoideae /Шипкови/

✱ Ca(5,+5) Co5 A G
плод сборно орехче, ягодовидно многоорехче, цинародий или сборна костилка

 • род Fragaria /Ягода/[w][k]
 • култивирани: F. ×ananassa /Културна ягода/[w][k]

 • род Rubus /Къпина/[w][k]:
  • R. idaeus /Малина/[w][k]
  • R. caesius /Полска къпина/[w][k]
  • R. thyrsanthus /Гроздовидна къпина/[k]
 • Agrimonia eupatoria /Обикновен камшик/[w][k]
 • Filipendula vulgaris /Орехче/[w][k]
 • род Geum /Омайниче/[w][k]
  • G. urbanum /Градско омайниче/[w][k]
  • G. rhodopeum /Родопско омайниче/[k]: ендемичен, защитен
  • G. bulgaricum /Българско омайниче/[w][k]: ендемичен,защитен
 • род Potentilla /Очеболец/[w][k]
  • P. erecta /Изправен очеболец/[w][k]: с 4-делен околоцветник
  • P. micrantha /Дребноцветен очеболец/[k]: с триделни листа
  • P. argentea /Сребрист очеболец/[k]
 • род Rosa /Шипка/[w][k]:
  • R. canina /Обикновена шипка/[w][k]
  • R. gallica /Галска роза/[w][k]
  • R. damascena /Дамаска маслодайна роза/[w][k]
  • R. centifolia /Столистна роза/[w][k]
 • подсемейтво Dryadoideae /Сребърникови/

  • Храсти. Плодът сборно орехче.[k]

   * Ca8 Co8 A G
  • Dryas octopetala /Сребърник/[k]: в алпийския пояс

  подсемейство Amygdaloideae /Бадемови/

  (Spiraeoideae, Prunoideae, Maloideae)

  • В по-старите класификации възприемано като три подсемейтва, в съвременните класификации – със сложна структура от няколко триба.
  • Дървета и храсти
  • Цветните формули са в зависимост от устройтвото на плодника и плода:
   • при плод сборна мехунка:
    ✱ Ca5 Co5 A G5
   • при ябълковиден плод:
    ✱ Ca(5) Co5 A G(5)
   • при костилков плод:
    ✱ Ca5 Co5 A G1
  • род Spireaeа /Тъжник/[w][k]:
   • S. media /Среден тъжник/[k]
   • S. ×vanhoutei /Майски сняг/[k]
   • S. salicifolia /Върболистен тъжник/[k] – критично застрашен, защитен
  • Kerria japonica [w][k]: храсти с декоративна стойност
  • род Malus /Ябълка/[w]
   • култивиран: M. domestica /Домашна ябълка/[w][k]
   • разпространени диви (киселици): M. sylvestris[w][k] M. praecox[k] и M. dasiphylla[k]
   • декоративен: M. floribunda /Многоцветна ябълка/[w][k]
  • род Pyrus /Круша/[w][k]:
   • P. communis /Културна круша/[k]
   • P. pyraster[k] /Дива круша/
   • P. bulgarica[k] /Българска круша/: балкански ендемит, защитен
  • Cydonia oblonga /Дюля/[w][k]
  • Mespilus germanica /Мушмула/[w][k]: в подлеса на Странджа
  • Crataegus monogyna /Обикновен глог/[w]: в цялата страна. [m][k]
  • Pyracantha coccinea /Пираканта/[w][k]: в подлеса на Странджа
  • род Prunus /Слива/[k]. В новите класификации обединява родовете Prunus (слива), Cerasus (череша), Laurocerasus (лавровишня), Amygdalus (бадем) и Padus (песъкиня):

  (още по темата)


  Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
  онлайн версия обновена на 04.10.2022 от К. Стоянов
  www.botanica.gallery
  (cc) цитирането е задължително
   
  Leave a Reply

  Вашият коментар Отказ

  Exit mobile version