Семейство Lauraceae /Дафинови/

  • Вечнозелени дървета и храсти, рядко листопадни [w]
  • Листа прости, последователни или срещуположни, кожести
  • Цветна формула:
    ✱ P3+3 A3+3+3 G1
  • Плод костилков или ягода
  • Разпространение: Тропичните и субтропичните области на Югоизточна Азия и Америка
  • Представители:
    • Laurus nobilis /Дафина, Лаврово дърво/[w][k]: средиземноморски, култивиран в Южна България
    • род Cinnamomum: тропични култури
      • C. camphora /Камфорово дърво/[w]
      • C. zeylanicum /Цейлонско канелено дърво/
      • C. cassia /Китайско канелено дърво/[w]
    • Persea americana /Авокадо/ [w]

Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 1.07.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължителноа>
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ