Сезонни изменения. Фенология. Жизнени форми

Фенология

 • Периодични сезонни изменения в живота на растенията, в зависимост от сезонните изменения на средата
 • Фенофази: основни етапи на сезонното развитие
  • набъбване и развитие на пъпките
  • начало и край на цъфтежа
  • пълно съзряване на плодовете
  • есенен листопад
  • зимен покой
 • Динамика на сезонните изменения: Отразява се във фенологични карти и фенологични спектри

Развитие през пролетта

 • Мобилизиране на резервните хранителни вещества от паренхимните тъкани (пролетно сокодвижение)
 • Активиране на меристемите
 • Набъбване на пъпките
 • Раздвижване на люспите
 • Формиране на нови клонки (леторасти)
 • Възобновяване на дейността на камбия

Сезонни промени през есента в умерените ширини

 • Подготовка за относителен покой през зимата
 • Спиране на дейността на камбия
 • Затваряне на лещанките
 • Есенен листопад
  • Образуване на отделителен слой в основата на листата
  • Хистологични промени
  • Мацерация на клетките в отделителния слой
  • Образуване на заздравителен корк
  • функция: освобождаване от излишни повърхности и отделяне на непотребни вещества


Продължителност на съхранение на зелените листа

 • Вечнозелени: листа с голяма продължителност на живота и без синхрон при опадването: Pinaceae /борови/, Hedera /бръшлян/, Vaccinium /боровинка/, Buxus /чемшир/.
 • Лятнозелени:
  • цялата стъблолистна част умира преди зимата: Dianthus /карамфил/, Petroselinum /магданоз/ …
  • листопадни: Syringa /люляк/, Fagus /бук/, Quercus /дъб/, …
  • Лятно-зимнозелени: кратко живеещи листа, но видими през цялата година: Fragaria /ягода/, Oxalis /киселиче/ …

Феноритмотипи

фенологични типове в зависимост от продължителността на активните фази и фазите на покой

 • Дълговегетиращи
 • Късовегетиращи
 • Ефемери

Периоди на цъфтеж

 • Раннооцъфтящи: цъфтят преди разлистването
 • Късноцъфтящи (есенно цъфтящи): Colchicum autumnale /есенен мразовец/, Sternbergia lutea /жълто есенниче/ …

Жизнени форми (по Raunkier)

групи растения със сходни приспособителни структури, въз основа на начина на презимуване на пъпките [w]

 • Терофити: едногодишни треви, които презимуват във вид на семена – Triticum[w], Secale[w], Veronica[w]
 • Криптофити: многогодишни треви с пъпки, скрити в почвата (геофити) или водата (хидрофити) – коренища, луковици, грудки, добавъчни пъпки
 • Хемикриптофити: многогодишни треви с пъпки защитени от опадали листа или листни розетки: Bellis perennis[w], Glechoma hederacea[w]
 • Хамефити: предимно полухрасти, с пъпки близо до почвата (до 25 cm), често с полегнали стъбла: Bruckenthalia spiculifolia[w], Astragalus[w]
 • Фанерофити: дървета и храсти с високо разположени пъпки – Fagus, Quercus


  Въпроси:

 1. Посочете познати растения като примери за ранноцъфтящи, късноцъфтящи и ефемери
 2. Посочете познати растения като примери за различните жизнени форми
 3. Изберете един познат вид и опишете неговите фенологични промени по месециСтоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. Онлайн версия обновена на 15.09.2019 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти