Анастасов 2003. Проучване върху продуктивността и някои биологични особености на Tagetes patula в зависимост от минералното торене

Специализиран научен съвет по лозараство, овощарство и зеленчукопроизводство към ВАК.

Христо Георгиев Анастасов
Проучване върху продуктивността и някои биологични особености на Tagetes patula L. в зависимост от минералното торене
04.01.19
дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор"

Официални рецензенти:
ст.н.с. I ст. Спас Георгиев Генчев
проф. д-р Мария Тодорова Попова

Пловдив, 2003.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти