Флората на Пловдив

И. Чешмеджиев & Василев Р. 2009.
Флората на Пловдив
Българска фондация Биоразнообразие, София
Изданието е предназначено за специалисти в областта на биоразнообразието и растителните ресурси, за любители на декоративните растения и за всички ценители на природата. То е полезно за ученици и студенти, изучаващи естествените науки. Книгата съдържа информация за 1430 вида диворастящи и култивирани растения, разпространени на територията на град Пловдив. Приложени са 563 черно-бели схеми и 107 цветни илюстрации.

Cheshmedzhiev I. & Vassilev R. 2009.
Flora of Plovdiv
Bulgarian Biodiversity Foundation, Sofia

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти