Чешмеджиев 1994. Анатомично изследване на видове от Allium

Чешмеджиев, И., 1994.
Анатомично изследване на видове от Allium L. subgen. Melanocrommyum (Webb & Berth.) Rouy sect. Melanocrommyum Webb & Berth.
Научни трудове ВСИ – Пловдив, т. XXXIX, 347-356. 5 фиг.

Резюме: Изследвана е анатомичната структура на корена, цветоносното стъбло, листата и завръзите на пет вида Allium L. sect. Melanocrommyum Webb & Berth. Установен е хомогенен строеж на секцията на хистологично ниво. Количествените и качествените признаци на Allium multibulbosum потвърждават неговата видова самостоятелност. Проследена е изменчивостта на признаците и се дискутира тяхното таксономично значение.

Cheshmedziev, И., 1994.
Anatomical investigation on Allium L. subgen. Melanocrommyum Webb & Berth.) Rouy sect. Melanocrommyum Webb & Berth.
Scientific works, Higher institute of Agriculture – Plovdiv. vol. XXXIX, 347-356. 5 fig.

Summary: The anatomical structure of root, flower stalk, leaves and ovary in five Allium species of sect. Melanocrommyum Webb. & Werth. was investigated. The homogenous structure of the section was revealed at a histological level. The quantitative and qualitative anatomical characters in Allium multibulbosum Jacq. confirm his specific independance. Characters’ variability was established and their taxonomic value was discused.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти