Попова & Чешмеджиев. 1980. Кариологична характеристика на два вида от род Iris

Попова, М., И.Чешмеджиев. 1980.
Кариологична характеристика на два вида от род Iris L.
Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т. XXV, кн.4, 41-47. 3 фиг.

Резюме: Проведено е кариологично изследване на Iris germanica L. и Iris florentina L. Описани са особености в морфологията на хромозомите и е направена характеристика на кариотипа.

Popova, M., I. Cheshmedjiev 1980.
Caryological characteristics of two species of Genus Iris L.
Scientific Works, „Vassil Kolarov“ Higher Institute of Agriculture, Plovdiv, vol. XXV, book. 4, 41-47. 3 fig.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти