Чешмеджиев 1978. Нови материали от род Allium

Чешмеджиев, И. 1978.
Нови материали от род Allium L.
Науч. труд. ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т.XXIII. Сборник от статии, изнесени на юбилейната научна сесия по случай 30-годишнината от създаването на института, кн.1. Растениевъдство и механизация, 65-70.
Abstract: Описана е една разновидност (A. paczoskianum Tuzs. var. luteum) и три форми (A. paczoskianum Tuzs. var. paczoskianum f. albensfilamentum, A. paczoskianum Tuzs. var. luteum Ceschm f. lucidum, A. melanantherum Panc. f. bulbiliferum), нови за науката. Повишен е статуса на A. vineale L. b capsuliferum Koch и A. rotundum L. var. preslianum (J. et J. Schultes) Regel до подвид и A. pulchellum G.Don var. nanum Aschers. & Graebn. до вид. Съобщават се два нови за българската флора вида (A. multibulbosum Jacq., A. nanum (Aschers. & Graebn.) Ceschm.) и един подвид (A. sativum L. subsp. ophioscorodon (Link) Zahar). Възстановен е за страната A. cyrilli Ten. В синонимиката на A. vineale L. subsp. capsuliferum (Koch) Ceschm. е прибавен A. rilaense P.Pan.

Cheshmedziev, I. 1978.
New materials from genus Allium L.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти