Чешмеджиев 1973. Цитотаксономично изследване на няколко коренищни видове лук от българската флора

Чешмеджиев, Ил. 1973.
Цитотаксономично изследване на няколко коренищни видове лук от българската флора.

Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т. XXII, кн. 1., сер. Растениевъдство, 49-55.

Резюме: Проведено е цитотаксономично изследване на четири диворастящи коренищни видове лук от флората на България:
Allium saxatile Bieb. (n=8, 2n=16) от секцията Oreiprason F.Herm.;
Allium angulosum L. (n=8, 2n=16), A. montanum Schmidt (2n=32) от секцията Rhiziridium G.Don.;
и Allium schoenoprasum L. (n=8, 2n=16) от секцията Schoenoprasum G.Don.
Установено е, че кариотипите на A. albidum, A. angulosum и А. montanum са много близки, докато при A. saxatile и A. schoenoprasum показват по-значителни разлики, което съответства на мястото, заемано от изследваните видове в надвидовата систематика на рода.

Tscheschmedjiew, I. 1973.
Zytotaxonomische untersuchung einiger wurzelstock-zwiebelarten von der Bulgarischen flora
Scientific Works, „Vassil Kolarov“ Higher Institute of Agriculture, Plovdiv, vol. XXII, book. 1, ser. Plant breeding, 49-55.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти