Ковачева 1988. Биосистематично и агробиологично проучване на диворастящите представители от род Pyrus

Специализиран научен съвет по ботаника при ВАК
Биосистематично и агробиологично проучване на диворастящите представители от род Pyrus L. (круша) в България, сем. Rosaceae Juss.
Донка Иванова Ковачева

Дисертация за получаване на научна степен „Кандидат на биологическите науки“

Научен консултант: проф. Стоян Г. Димитров
Рецензенти: ст.н.с. д.б.н. Богдан Кузманов, проф. к.с.н. Димитър Д. Делипавлов
Пловдив, 1988

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти