Ковачев 1970. Принос върху морфологията на полена на няколко семейства от разред центросеменни (Centrospermae)

Ковачев, И. 1970.
Принос върху морфологията на полена на няколко семейства от разред центросеменни (Centrospermae).
Научни трудове ВСИ “В.Коларов” – Пловдив, т. XXII, кн. 1., сер. Растениевъдство, 131-134.
Резюме: Проучена е морфологията на полена на видовете от семействата Nyctaginaceae, Phytolaccaceae, Portulacaceae, Amarantaceae, Aizoaceae. Използвана е латинска терминология за обозначаване на морфологичните термини в таблиците. Размерите са дадени в микрони.
Използвани са някои нови термини по отношение на Pollina meridionalis 3-colpati, като latitudo colpi, profunditas colpi, mesocolpia. За някои типове полен е уточнена терминологията.

Kowatschew, I. 1970.
Zytotaxonomische untersuchung einiger wurzelstock-zwiebelarten von der Bulgarischen flora
Scientific Works, “Vassil Kolarov” Higher Institute of Agriculture, Plovdiv, vol. XXII, book. 1, ser. Plant breeding, 131-134.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти