Димитров, Груев, Делипавлов & Маслинков. 1964. Принос към проучването на сената от естествените ливади в Хасковски окръг

Димитров С, Груев В., Делипавлов Д., Маслинков М. 1964.
Принос към проучването на сената от естествените ливади в Хасковски окръг
Научни трудове на ВСИ „В.Коларов“, 13, 1, 149-159, Пловдив.

Резюме: На естествените ливади на Димитровградския и Харманлийския район на Хасковски окръг, са установени от авторите следните 14 типа сена, които са анализирани от ботаническа и химическа гледна точка: 1. Andropogon gryllus L.; 2. Hordeum bulbosum L.; 3. Lolium perenne L.; 4. Agropyrum repens L.; 5. Agrostis alba L.; 6. Rottboelia digitata S.S.; 7. Trifolium resupinatum L.; 8. Trifolium balansae Boiss.; 9. Lotus corniculatus L.; 10. Carex distans L.; 11. Scirpus maritimus L.; 12. Glyceria spectabilis M.K.; 13. Beckmannia eruciformis Host.; 14. Phalaris arundinacea L.

Dimitrow S., Gruew W., Delipawlow D., Maslinkow M. 1964.
Beitrag zur erforschung des heues von den naturlichen wiesen im bezirk Haskowo
Wissensschaftlische Arbeiten, Landwirtschaftlische hochshule „W.Kolarow“, 13, 1, 149-159, Plovdiv.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти