Приоритетен списък на диви родственици: търсене по локалитети

ПРИОРИТЕТЕН СПИСЪК
НА ДИВИ РОДСТВЕНИЦИ НА КУЛТУРНИТЕ РАСТЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ.

Проект финансиран от ПУДООС (2014-2015): Диви родственици на културните растения – инвентаризация и обобщаване на информация за разпространение, използване, опазване и предложения за бъдещи политики.

[описание] [списък видове] [таксони] [значение/приложение] [локалитети]

семейство:
familia:
род,вид:
genus,species:
вътревидови таксони:
infraspecific taxa:
mgrs координати:
mgrs coordinates:
надморски височини:
altitude range:

топоним:
toponym:
herbarium entry
genebank entry
MOEW entry
номер:
number:
(cc) достъпно съгласно лиценза Creative Commons. Цитирането е задължително.
Стоянова С., Стоянов К., Райчева Цв., Дешева Г., Узунджалиева К., Вълчинова Е. 2015. Диви родственици на културните растения – инвентаризация и обобщаване на информацията за разпространение, използване, опазване и предложения за бъдещи политики. Онлайн база-данни. wildrelatives.botanica.gallery
botanica.gallery

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти