Приориетен списък на диви родственици: приложение/значение


ПРИОРИТЕТЕН СПИСЪК
НА ДИВИ РОДСТВЕНИЦИ НА КУЛТУРНИТЕ РАСТЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ.


Проект финансиран от ПУДООС (2014-2015): Диви родственици на културните растения – инвентаризация и обобщаване на информация за разпространение, използване, опазване и предложения за бъдещи политики.


[описание] [списък видове] [таксони] [значение/приложение] [локалитети]


семейство:
familia:
род,вид:
genus,species:
вътревидови таксони:
infraspecific taxa:
местно име:
local name:
характеристика:
characterization:
местен (native)
култивиран (cultivated)
употреба:
use:

природозащитен статус:
conservation status:

red list
red data book
Appendix 3 – biodiv. law
ендемизъм:
endemism:(cc) достъпно съгласно лиценза Creative Commons. Цитирането е задължително.
Стоянова С., Стоянов К., Райчева Цв., Дешева Г., Узунджалиева К., Вълчинова Е. 2015. Диви родственици на културните растения – инвентаризация и обобщаване на информацията за разпространение, използване, опазване и предложения за бъдещи политики. Онлайн база-данни. wildrelatives.botanica.gallery
botanica.gallery

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти