Хлоропласти в клетки от лист на Elodea canadensis

Хлоропласти в клетки от лист на Elodea canadensis /водна чума/
(увеличение 40×8)
Част от съдържанието е недостъпнo за гости. Моля, регистрирайте се, зада получите достъп до целия сайт. Регистрацията е безплатна. This content isnt accessible for guests. Please register to see all pages.

 

Вашият коментар