Приложение 1. Фенологични данни за видовете бобови треви с фуражни качества в България.

Посочените данни са общи за цялата страна и могат да варират в зависимост от географския район и надморската височина.
- месеци с цветове; - месеци с плодове и семена
➀ - едногодишни; ➁ - двугодишни; ⛒ - многогодишни

▼ Филтриизчисти

Използвайте филтрите, за да скъсите фенологичната таблица. За да улесните четенето, натискайте върху избраните варианти.
Anthyllis vulneraria
 
V
VIII
 
VI
IX
Astragalus cicer
 
VI
VIII
 
VI
X
Astragalus glycyphyllos
 
VI
VIII
 
VII
IX
Astragalus monspessulanus
 
IV
VII
 
VII
VIII
Astragalus onobrychis
 
V
VIII
 
VII
X
Astragalus pelecinus
 
IV
VI
 
V
VII
Dorycnium herbaceum
 
V
VIII
 
VI
IX
Lathyrus annuus
 
V
VII
 
VI
VIII
Lathyrus aphaca
 
V
VII
 
VI
VII
Lathyrus hirsutus
 
IV
VII
 
VII
VIII
Lathyrus pannonicus
 
IV
VII
 
VI
VIII
Lathyrus pratensis
 
VI
VIII
 
VII
VIII
Lathyrus sativus
 
V
VI
 
VI
VII
Lathyrus tuberosus
 
VI
VIII
 
VII
IX
Lens nigricans
 
IV
V
 
V
VI
Lotus corniculatus
 
V
VI
 
VII
X
Lotus pedunculatus
 
VI
VIII
 
VII
IX
Medicago arabica
 
IV
VIII
 
VII
IX
Medicago falcata
 
V
VIII
 
VII
X
Medicago lupulina ➀➁⛒
 
V
VIII
 
VI
IX
Medicago medicaginoides
 
IV
V
 
V
VI
Medicago minima
 
V
VII
 
VII
VIII
Medicago monspeliaca
 
IV
V
 
V
VI
Medicago orbicularis
 
IV
VI
 
V
VII
Medicago polymorpha
 
V
VI
 
VII
Medicago rigidula
 
III
VII
 
V
VII
Medicago sativa
 
VI
VIII
 
VII
IX
Melilotus albus
 
VI
IX
 
VII
IX
Melilotus neapolitanus
 
V
VI
 
VI
VII
Melilotus officinalis
 
VI
VIII
 
VII
IX
Onobrychis aequidentata
 
V
VI
 
VI
VII
Onobrychis arenaria
 
VI
VIII
 
VII
IX
Onobrychis caput-galli
 
IV
V
 
V
VI
Onobrychis gracilis
 
V
VII
 
VI
VIII
Onobrychis viciifolia
 
VI
VII
 
VI
VIII
Ononis adenotricha
 
IV
VI
 
VI
VII
Ononis pusilla
 
V
VII
 
VII
VIII
Ornithopus sativus
 
V
VI
 
VI
VII
Pisum sativum subsp. sativum
 
V
VI
 
VI
VIII
Pisum sativum subsp. elatius
 
V
VI
 
VI
VII
Securigera varia
 
V
VII
 
VII
IX
Trifolium alexandrinum
 
V
VI
 
VI
VII
Trifolium arvense
 
V
VIII
 
VII
X
Trifolium aureum ➀➁
 
VI
VIII
 
VII
VIII
Trifolium badium
 
VI
VIII
 
VIII
IX
Trifolium campestre
 
VI
VII
 
VII
VIII
Trifolium cherleri
 
V
VI
 
VI
VII
Trifolium dubium
 
V
VI
 
VI
VIII
Trifolium echinatum
 
V
VIII
 
VI
IX
Trifolium fragiferum
 
V
VI
 
VI
VII
Trifolium grandiflorum
 
IV
VI
 
VI
VII
Trifolium hirtum
 
IV
VI
 
V
VII
Trifolium hybridum
 
V
IX
 
VI
IX
Trifolium incarnatum ➀➁
 
V
VII
 
VI
VIII
Trifolium medium
 
V
VIII
 
VI
IX
Trifolium michelianum
 
IV
V
 
V
VII
Trifolium micranthum
 
V
VI
 
VI
VII
Trifolium montanum
 
VI
VII
 
VII
VIII
Trifolium nigrescens
 
IV
V
 
V
VI
Trifolium pallidum
 
IV
VII
 
VI
VIII
Trifolium pannonicum
 
VI
VIII
 
VII
IX
Trifolium patens
 
V
VII
 
VII
IX
Trifolium pratense
 
V
VII
 
VI
VII
Trifolium repens
 
IV
XI
 
V
XII
Trifolium resupinatum
 
IV
V
 
V
VII
Trifolium retusum
 
V
VI
 
VI
VII
Trifolium sebastiani
 
V
VI
 
VI
VII
Trifolium spadiceum ➀➁
 
VI
VII
 
VI
VIII
Trifolium striatum
 
IV
VI
 
VI
VIII
Trifolium subterraneum
 
III
V
 
IV
VI
Trifolium velenovskyi ➀➁
 
VI
VII
 
VII
VIII
Trifolium vesiculosum
 
V
VI
 
VI
VII
Vicia cassubica
 
VI
VIII
 
VI
VIII
Vicia cracca
 
VI
IX
 
VII
IX
Vicia dalmatica
 
V
VIII
 
VI
VIII
Vicia ervilia
 
VI
VII
 
VI
VII
Vicia faba
 
VI
VII
 
VII
VIII
Vicia grandiflora ➀➁
 
IV
VI
 
IV
VI
Vicia hirsuta
 
V
VII
 
V
VII
Vicia hybrida
 
IV
V
 
IV
V
Vicia melanops
 
IV
VI
 
IV
VI
Vicia narbonensis ➀➁
 
IV
VI
 
IV
VI
Vicia pannonica
 
V
VIII
 
V
VIII
Vicia sativa
 
V
VIII
 
V
VIII
Vicia serratifolia
 
IV
VI
 
IV
VI
Vicia sparsiflora
 
IV
VI
 
IV
VI
Vicia tenuifolia
 
VI
VIII
 
VI
VIII
Vicia tetrasperma
 
V
VII
 
V
VII