Чешмеджиев 1972. Цитотаксономическое исследование видов родов Allium и Nectaroscordum флоры Болгарии

Академия Наук СССР Ботанический Институт им. В.Л.Комарова Цитотаксономическое исследование видов родов Allium L. и Nectaroscordum Lindl. флоры Болгарии Илия Василев Чешмеджиев Диссертация на соискание Ученой Степени Кандидата Биологических Наук (ботаника […]

 

Чешмеджиев 1989. Биосистематично проучване на представителите от сем. Alliaceae

Биосистематично проучване на представителите от сем. Alliaceae J.G.Agardh (Лукови) в България Илия Василев Чешмеджиев Дисертация за получаване на научна степен „Доктор на биологическите науки“ Специализиран Научен Съвет по Ботаника при […]

 

Terziiski & Cheshmedziev 1994. Scaning Electronmicroscopic investigation of Spermoderm of Allium, Nectaroscordum and Ipheion Species

Terziiski D., Cheshmedziev, Il.. 1994. Scaning Electronmicroscopic investigation of Spermoderm of Allium, Nectaroscordum and Ipheion Species. Annuaire de L'Universite de Sofia "ST.Kl.Ohridski", Livre 2 – Botanique, Tome 85, 95-101. Abstract:Investigations […]

 

Cesmedziev & Terzijski. 1997. A scaning electron microscopic study of the spermoderm in Allium Subgen. Codonoprasum.

Cesmedziev, I.V. & D. Terzijski. 1997. A scaning electron microscopic study of the spermoderm in Allium Subgen. Codonoprasum. Alliaceae. Bocconea, (5)2, 755-758.1997. – ISSN 1120-4060 Abstract: A study was made […]

 

Корен от Allium cepa

Напречен пререз на корен от Allium cepa /Кромид лук/ обектив 4x, оцветяване метиленблау в снимката: радиално проводящо снопче, паренхим на кората, екзодерма, пропусклива клетка, ксилем, флоем, ендодерма  

 

Проводящо снопче в корен от Allium cepa

Радиално проводящо снопче в напречен пререз на корен от Allium cepa /кромид лук/ (обектив 4x, оцветяване метиленблау + кармоизин+азорубин) в снимката: ксилем, флоем, пропускаща клетка, паренхим, ендодерма  

 

Ендодерма на корен от Allium cepa

Ендодерма на корен от Allium cepa /кромид лук/ пререз над кореновите власинки в снимката: ксилем, флоем, каспариева клетка, пропусклива клетка, ендодерма, паренхим на кората (обектив 8x; оцветяване метиленблау – азорубин-кармоизин) […]

 

Пререз на лист от Allium cepa

Детайл от напречен пререз на лист от Allium cepa /Кромид лук/ увеличение 8×10, оцветяване брилянтно синьо в снимката: епидерма, асимилиращ паренхим, хлоренхим, основен паренхим, затворено колатерално проводящо снопче, лист  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти