Класификация на растителността

Систематиката на фитоценозите: анализира разнобразието на растителните съобщества, по комплекс от признаци се извършва разделянето им в групи (синтаксони), подредени в йерархични системи. Типове фитоценози според приетите критерии: Екологична: по условията на местообитание. Физиономично – екологина – по външния вид, преобладаващите жизнени форми и условията на местообитание. Флористична: по флористичния състав. Монотетична: по един признак. […]

 

Динамика на фитоценозите

Денонощна изменчивост Проявява се само в периода на вегетация и при денонощно изменение на условията на средата. Изменения в интензивността на фотосинтезата, транспирацията, поглъщането на вода и минералниелементи, отделяне на метаболити, колебания в биомасата на органите, разположение на цветовете и съцветията и ориентацията на листата. Водят до слаба промяна на аспекта (външния вид) на някои […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти