Райчева, Стоянов & Денев, 2013. Изследване на три вида от семейство Pyrolaceae чрез ISSR маркери

PDF Райчева Цв., Стоянов К. & Денев И. 2013. Изследване на три вида от семейство Pyrolaceae чрез ISSR маркери Journal of Central European Agriculture, 14(1), p.214 – 224 Резюме Семейство […]

 

Kirilova & al. 2014. Genetic diversity of Orobanche cumana and O. cernua populations as revealed by variability of ITS 1/2 …

PDF Kirilova I., Gevezova M., Dimitrova A., Kostov K., Batchvarova R., Pineda-Martos R., Pérez-Vich B., Maširević S., Škorić D., Medić-Pap S., Stoyanov K., Păcureanu M., Denev I. 2014. Genetic Diversity […]

 

Наследствена информация в клетката: хроматин, хромозоми

Хроматин Функционална форма на хромозомите в дисперсно състояние през интерфазата [w] [w] Състав: всичкият ДНК материал в интерфазното ядро, белтъци, РНК и липиди ДНК: дезоксирибонуклеинова киселина, съставена от нуклеотидите с […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти