Райчева, Стоянов & Денев, 2013. Изследване на три вида от семейство Pyrolaceae чрез ISSR маркери

PDF Райчева Цв., Стоянов К. & Денев И. 2013. Изследване на три вида от семейство Pyrolaceae чрез ISSR маркери Journal of Central European Agriculture, 14(1), p.214 – 224 Резюме Семейство Pyrolaceae е представено от шест вида, които се отнасят към три рода. Гледните точки за таксономичното положение на видовете в това семейство не са еднозначни. […]

 

Kirilova & al. 2014. Genetic diversity of Orobanche cumana and O. cernua populations as revealed by variability of ITS 1/2 …

PDF Kirilova I., Gevezova M., Dimitrova A., Kostov K., Batchvarova R., Pineda-Martos R., Pérez-Vich B., Maširević S., Škorić D., Medić-Pap S., Stoyanov K., Păcureanu M., Denev I. 2014. Genetic Diversity of Orobanche cumana and Orobanche cernua Populations as Revealed by Variability of Internal Transcribed Spacers1/2 of Ribosomal Cistron and Ribulose-Bisphosphate Carboxylase Pseugene. In: Knowing the […]

 

Наследствена информация в клетката: хроматин, хромозоми

Хроматин Функционална форма на хромозомите в дисперсно състояние през интерфазата [w] Състав: всичкият ДНК материал в интерфазното ядро, белтъци, РНК и липиди ДНК: дезоксирибонуклеинова киселина, съставена от нуклеотидите с бази аденин (A), тимин (T), гуанин (G) и цитозин (C) [w] Хистонови и нехистонови белтъци – 60-70% от хроматина Дезоксирибонуклеопротеиди – от ДНК и хистонови белтъци […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти