Allium cepa – епидерма в люспи от луковица

Епидермални клетки в люспи на луковица от кромид лук Allium cepa с видимо движение на цитоплазмата. Различават се клетъчна стена, цитоплазма, ядро, левкопласти и централна вакуола. Обектив 40x.  

 

Crocus tommasinianus

Iridaceae: Crocus tommasinianus /Томасиниев минзухар/ Уязвим вид, защитен от Закона за биологичното разнообразие (прил. 3), балкански ендемит. Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване  

 

Декларация за поверителност относно предлагания софтуер

Приложенията, “Атлас фуражни бобови в България” и “Определител на местни и чужди растения в България“, предлагани в Google Play и в този сайт са в съответствие с принципите за защита на личните данни и личната неприкосновеност. Основната активност на приложенията е офлайн. Приложенията могат да използват функцията за позициониране и съхранение на данни за лично […]

 

Димитров, Груев, Делипавлов & Маслинков. 1964. Принос към проучването на сената от естествените ливади в Хасковски окръг

Димитров С, Груев В., Делипавлов Д., Маслинков М. 1964. Принос към проучването на сената от естествените ливади в Хасковски окръг Научни трудове на ВСИ “В.Коларов”, 13, 1, 149-159, Пловдив. Резюме: На естествените ливади на Димитровградския и Харманлийския район на Хасковски окръг, са установени от авторите следните 14 типа сена, които са анализирани от ботаническа и […]

 

Sturm 1901-1906. Flora von Deutschland in Abbildungen nach der Natur. Band 4

Sturm J. 1901-1906. Flora von Deutschland in Abbildungen nach der Natur. Band 4: Orchideen. Wasserkräuter. Kätzchenträger. Nesseln. Sandeln. Osterluzeien. Ampfer. Orchideae. Helobiae. Amentaceae. Urticiflorae. Santalinae. Aristolochiales. Polygonaceae. Verlag von K. G. Lutz. Stuttgart. от biolib.de  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти