Декларация за поверителност относно предлагания софтуер

Приложенията, “Атлас фуражни бобови в България” и “Определител на местни и чужди растения в България“, предлагани в Google Play и в този сайт са в съответствие с принципите за защита на личните данни и личната неприкосновеност. Основната активност на приложенията е офлайн. Приложенията могат да използват функцията за позициониране и съхранение на данни за лично […]

 

Димитров, Груев, Делипавлов & Маслинков. 1964. Принос към проучването на сената от естествените ливади в Хасковски окръг

Димитров С, Груев В., Делипавлов Д., Маслинков М. 1964. Принос към проучването на сената от естествените ливади в Хасковски окръг Научни трудове на ВСИ “В.Коларов”, 13, 1, 149-159, Пловдив. Резюме: На естествените ливади на Димитровградския и Харманлийския район на Хасковски окръг, са установени от авторите следните 14 типа сена, които са анализирани от ботаническа и […]

 

Sturm 1901-1906. Flora von Deutschland in Abbildungen nach der Natur. Band 4

Sturm J. 1901-1906. Flora von Deutschland in Abbildungen nach der Natur. Band 4: Orchideen. Wasserkräuter. Kätzchenträger. Nesseln. Sandeln. Osterluzeien. Ampfer. Orchideae. Helobiae. Amentaceae. Urticiflorae. Santalinae. Aristolochiales. Polygonaceae. Verlag von K. G. Lutz. Stuttgart. от biolib.de  

 

20-08 Оптимизиране на системата за съхранение и документация в Хербариума към Аграрен университет – Пловдив (SOA)

PDF Оптимизиране на системата за съхранение и документация в Хербариума към Аграрен университет – Пловдив (SOA) (20-08) Инфраструктурен проект 20-08 ръководител: гл. ас. д-р Кирил Стоянов екип: гл. ас. д-р Цветанка Райчева, гл. ас. д-р Мария Лачева, гл. ас. Ценка Радукова, ас. Цветана Минчева Optimisation of the System for Storage and Documntation in the Herbarium […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти