Определител на дървета и храсти в България

Граматиков, Д. 1992.
Определител на дървета и храсти в България
изд. ИнтелСис, Пловдив.

Определителят обхваща цялата наша дендрофлора. В него са включени всички диворастящи и култивирани дървета и храсти в България, установени от проучванията на автора. Направени са диагностики на 726 вида растения, съставени на систематически принцип, повечето от които са оригинални.
За всеки вид се дава научното (латинско), българското (или побългарено) название, естественият и изкуственият ареал на разпространение в чужбина и у нас, както и неговото стопанско значение.

Gramatikov, D. 1992.
Identification book of the trees and shrubs in Bulgaria
IntelSis Publishing Group, Plovdiv.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти