Чешмеджиев 1970. Материали върху рода Merendera

Ил. Чешмеджиев 1970.
Материали върху рода Merendera Ram. в България
Науч. труд. ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т. XIX, кн. 1, 117-124.

Резюме: Представена е допълнена подобрена диагноза на Merendera sobolifera C.A.M., поставена на основа на наблюдения над живи и хербаризирани материали.
Прилагат се бележки по морфологията и някои биологични особености на M. attica Boiss. et Sprun.
Съобщава се броя на хромозомите на M. sobolifera C.A.M. emend. Ceschm. 2n=54 и M. attica Boiss. et Sprun. 2n=54.

I. Tscheschmedjiew 1970.
Materialen uber die Gattung Merendera Ram. in Bulgarien

Die Veroeffenlichung enthaelt eine ergaenzte und verbesserte Diagnose von Merendera sobolifera C.A.M., zusammengestellt auf Grund von Beobachtungen uber lebende und getrocknete Pflanzen.
Die Arbeit enthaelt auch Angaben ueber die Morphologie und einige biologische Erscheinungen von M. attica Boiss. et Sprun.
Der Verfasser teilt die somatische Chromosomenzahl von M. sobolifera C.A.M. emend. Ceschm. 2n=54 und von M. attica Boiss. et Sprun. 2n=54 mit.

 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ

Exit mobile version
Към лентата с инструменти