Чешмеджиев 1989. Биосистематично проучване на представителите от сем. Alliaceae

Биосистематично проучване на представителите от сем. Alliaceae J.G.Agardh (Лукови) в България
Илия Василев Чешмеджиев
Дисертация за получаване на научна степен „Доктор на биологическите науки“
Специализиран Научен Съвет по Ботаника при ВАК
Рецензенти:
проф. Димитър Делипавлов
ст.н.с. Богдан Кузманов, д.б.н.
доц. Георги Георгиев

Пловдив, 1989

Biosystematic Investigation of The Alliaceae J.G.Agardh representatives in Bulgaria
Ilija Vassilev Cheshmedzhiev
Plovdiv, 1989

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти