Терзийски Д.. 1990. Сканинг електронномикроскопско проучване върху семенната повърхност на български представители от род Vicia

Терзийски Д.. 1990.
Сканинг електронномикроскопско проучване върху семенната повърхност на български представители от род Vicia L.
Растениевъдни науки, 27(2): 64-70.
Резюме: Проведен е сканинг електронно-микроскопски анализ на горната повърхност на семена от 37 български вида от род Vicia (Fabaceae). По субмикроскопската характеристика на релефа на спермодермата са разграничени 3 орновни типа и 9 подтипа: 1) папилозни семена; 2) брадавичесто-папилозни семена; 3) семена без папили. Подтиповете са свързани с различното положение и форма на папилите и със степента на разпукливост на епидермалните клетки. Наблюдават са в първия и третия основен тип. В статията се обсъжда еволюционното и таксономичното значение на папилозната структура на семенната обвивка при род Vicia и нейната стабилност във времето и пространството.

Terziiski, D. 1990.
Scanning electronmicroscopic examination of seed surface of Bulgarian representatives of Vicia species
Plant Science, 27(2): 64-70.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти