Ковачев 1973. Върху морфологията на полена при рода Gladiolus

Ковачев, И. 1973.
Върху морфологията на полена при рода Gladiolus L.
Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т. XXII, кн. 1., сер. Растениевъдство, 45-47.

Резюме: В структурата на разглежданите видове (изведени в таблица) не са наблюдавани съществени различия.

Kowatschew, I. 1973.
Ueber die morphologie des pollens bei der Gattung Gladiolus Adans.
Scientific Works, „Vassil Kolarov“ Higher Institute of Agriculture, Plovdiv, vol. XXII, book. 1, ser. Plant breeding, 45-47.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти