Димитров 1975. Родът шипка – Rosa L. в България

Селскостопанска Академия „Г.Димитров“
Висш Селскостопански Институт „В. Коларов“ – Пловдив


Родът шипка – Rosa L. в България (таксономия, биология, култивиране)
проф. Стоян Генчев Димитров
Дисертация за присъждане на научна степен „Доктор на биологическите науки“
Пловдив, 1975

Официални рецензенти:
проф. Димитър Делипавлов
проф. д-р Венелин Топалов
ст.н.с. Стефан Кожухаров

The genus Rosa L. in Bulgaria (taxonomy, biology, cultivation)
Stoyan Gentchev Dimitrov
Plovdiv, 1975

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти