CEBDER

Изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания – CEBDER
Базова организация: Централна лаборатория по обща екология при БАН.
Ръководител: ст. н. с. II ст. д.б.н. Бойко Георгиев. Работен пакет 6. Развитие инфраструктурата за съхраняване научните колекции в областта на биоразнообразието. Ръководител: ст.н.с. д-р П. Стоев. Задача 6.2. Развитие на инфраструктурата за съхраняване и дигитално каталогизиране на типовите материали в Хербариума на Аграрния университет – Пловдив. Ръководител: гл.ас. д-р К. Стоянов. Членове: гл. ас. д-р Цв. Райчева и Р. Петрова. срок 2008-2012 г.
Новата стелажна система в хербариума SOA, монтирана по проекта „CEBDER“
В зали 2 и 3 на хербариума към Аграрен университет – Пловдив (SOA) е монтирана архивна стелажна система с финансовото съдействие на Фонд „Научни изследвания” при Министерство на образованието, младежта и науката на Република България, проект „Изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания – CEBDER” (Договор ДОО 2-15/17.02.2009 г.) Повече за проекта може да се прочете от неговия официален сайт.

22a 22b
Монтирано оборудване в зала 2, с финансиране по договор ДОО 2-15/17.02.2009

32a 32b
Монтирано оборудване в зала 3, с финансиране по договор ДОО 2-15/17.02.2009

hall2
Зала 2 в завършено състояние. Капацитет на стелажите: 241.24 линейни метра (1176 кутии)

hall3
Зала 3 в завършено състояние. Капацитет на стелажите: 284.45 линейни метра (1372 кутии)

Оборудването е проектирано и монтирано от Кулев Проект.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти