Dentaria bulbifera

Brassicaceae: Dentaria bulbifera /Зъбник/
syn.: Cardamine bulbifera
цветове и надземни луковички
Част от съдържанието е недостъпнo за гости. Моля, регистрирайте се, зада получите достъп до целия сайт. Регистрацията е безплатна. This content isnt accessible for guests. Please register to see all pages.

 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ