Geranium robertianum

Geraniaceae: Geranium robertianum /Зловонен здравец/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Geranium dissectum

Geraniaceae: Geranium dissectum /Изрязанолистен здравец/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Geranium rotundifolium

Geraniaceae: Geranium rotundifolium /Кръглолистен здравец/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Geranium pyrenaicum

Geraniaceae: Geranium pyrenaicum /Пиренейски здравец/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Geranium macrorrhizum

Geraniaceae: Geranium macrorrhizum /Обикновен здравец/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 
Exit mobile version
Към лентата с инструменти