Тахтаджян 2000. Rosidae II. – Сравнительная анатомия семян

Тахтаджян А. (ред.) 2000. Rosidae II. – В: Тахтаджян А. (ред.). Сравнительная анатомия семян, т. 6.“Мир и Семья“, Санкт Петербург.  

 

Воденичаров 2000. Систематика на растенията

Воденичаров Д. 2000. Систематика на растенията. Част I. Прокариотни водорасли и талусни растения. PENSOFT, България  

 
Към лентата с инструменти