Вторично анатомично устройство на клонка от Tilia cordata

Вторично анатомично устройство на тригодишна клонка от Tilia cordata /липа/ увеличение 8×10, оцветяване брилянтно синьо + кармоизин в снимката: сърцевинен паренхим, вторичен ксилем, първичен ксилем, камбий, склеренхим, вторичен флоем, ликов […]

 
Exit mobile version
Към лентата с инструменти