Извънреден ликвидационен изпит

Извънреден ликвидационен изпит по Анатомия и морфология на растенията и Систематика на растенията ще се проведе на 14.07.2020, от 10:00 във II аудитория на АУ. Изпитът е за студенти от специалностите Екология и опазване на околната среда (редовно и задочно обучение), Растителна защита (редовно и задочно обучение), Обща агрономия (задочно обучение) и Лозароградинарство (задочно обучение) […]

 

Извънреден ликвидационен изпит

Извънреден ликвидационен изпит по Анатомия и морфология на растенията и Систематика на растенията ще се проведе на 7.07.2020, от 10:00 в III аудитория на АУ. Изпитът е за студенти от специалностите Екология и опазване на околната среда (редовно и задочно обучение), Растителна защита (редовно и задочно обучение), Обща агрономия (задочно обучение) и Лозароградинарство (задочно обучение) […]

 

Изпит Ботаника II – ЕООС(з)

Изпит по Систематика на растенията (Ботаника II) за специалност “Екология и опазване на околната среда” (задочно обучение) ще се проведе на 11.02.2020 от 10:00 в IV аудитория на АУ. Изпитващ преподавател: доц. д-р Кирил Стоянов.  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти