Изпит Ботаника II – ЕООС (р)

Поправителен изпит по Систематика на растенията (Ботаника II) за специалност “Екология и опазване на околната среда” ще се проведе на 10.07.2019 г. от 9:00 в I аудитория на АУ. Конспектът е достъпен от тук. Изпитващ преподавател: доц. д-р Кирил Стоянов  

 
print

Ботаника II – РЗ (р)

Редовен изпит по Систематика на растенията (Ботаника II) за специалност “Екология и опазване на околната среда” ще се проведе на 05.07.2019 г. от 10:00 в Iа аудитория на АУ. Конспектът е достъпен от тук. Изпитващ преподавател: доц. д-р Цветанка Райчева  

 
print

Изпит Ботаника II – ЕООС (р)

Редовен изпит по Систематика на растенията (Ботаника II) за специалност “Екология и опазване на околната среда” ще се проведе на 25.06.2019 г. от 9:00 в I аудитория на АУ. Конспектът е достъпен от тук. Изпитващ преподавател: доц. д-р Кирил Стоянов  

 
print

Извънредна ликвидация – РЗ, ЕООС.

Извънреден ликвидационен изпит по “Анатомия и морфология на растенията” (Ботаника Ι) и “Систематика на растенията” (Ботаника II) за специалностите “Екология и опазване на околната среда” (редовно и задочно обучение) и “Растителна защита” (задочно обучение) ще се проведе на 13.09.2018 г. от 12:00 в зала 316Б на катедра Ботаника в АУ Пловдив Изпитващ преподавател: доц. д-р […]

 
print

Извънредна ликвидация – РЗ, ЛГ, АП

Извънреден ликвидационен изпит по “Анатомия и морфология на растенията” (Ботаника Ι) и “Систематика на растенията” (Ботаника II) за специалностите “Растителна защита” (редовно обучение) , Лозаро-градинарство (задочно обучение) и Агрономство-полевъдство (задочно обучение) ще се проведе на 13.09.2018 г. от 12:00 в зала 316Б на катедра Ботаника в АУ Пловдив Изпитващ преподавател: доц. д-р Цветанка Райчева  

 
print

Поправителна сесия – ЕООС и РЗ (р)

Поправителна сесия по Систематика на растенията за специалностите “Растителна защита” и “Екология и опазване на околната среда” ще се проведе на 12.06.2018 от 10:00 до 11:00, в IV аудитория на АУ. изпитващ преподавател: доц. д-р Цветанка Райчева  

 
print

Ликвидационна сесия Ботаника – РЗ

Ликвидационнен изпит по Ботаника – “Анатомия и морфология на растенията” и “Систематика на растенията“, за специалност “Растителна защита”, ще се проведе на 24.04.2018, от 12:00, в IV аудитория на АУ-Пловдив. Изпитващ преподавател: доц. д-р Кирил Стоянов  

 
print

Ликвидационна сесия Ботаника – ЕООС

Ликвидационнен изпит по Ботаника – “Анатомия и морфология на растенията” и “Систематика на растенията“, за специалност “Екология и опазване на околната среда”, ще се проведе на 23.04.2018, от 12:00, в IV аудитория на АУ-Пловдив. Изпитващ преподавател: доц. д-р Кирил Стоянов  

 
print

Извънреден изпит Ботаника I и II

Извънреден поправителен изпит по Ботаника (“Анатомия и морфология на растенията” и “Систематика на растенията“) ще се проведе на 28.03.2018 от 11:00 в зала 316а на катедра Ботаника и Агрометеорология. Изпитващ преподавател: доц. д-р К. Стоянов.  

 
print

Извънреден поправителен изпит по Ботаника

Извънреден поправителен изпит по Ботаника (“Анатомия и морфология на растенията” и “Систематика на растенията“) ще се проведе на 28.03.2018 от 10:00 в зала 316б на катедра Ботаника и Агрометеорология. Изпитващ преподавател: доц. д-р Цв. Райчева.  

 
print