Терзийски , Попова & Чешмеджиев. 1998. Анатомия и морфология на растенията

Терзийски Д., М. Попова, И. Чешмеджиев. 1998.
Анатомия и морфология на растенията
за студентите от Висшия селскостопански институт – Пловдив

под общата редакция на проф. д.б.н. Димитър Терзийски
Академично издателство на ВСИ, Пловдив

Учебникът е предназначен за всички специалности от Висшия селскостопански институт – Пловдив, но може да бъде ползван от всеки, който се интересува от растителна анатомия и морфология. Написан е съобразно изискванията на новата учебна програма и максимално се доближава към подобните дисциплини в западноевропейските университети.
Материалите в учебника са разработени както следва:
проф. д.б.н. Димитър П. Терзийски – увод, растителна клетка и размножаване на клетката;
проф. д-р Мария Т. Попова – растителни тъкани, корен и стъбло;
проф. д-р Илия В. Чешмеджиев – лист, размножителни органи и размножаване на растенията.

Terziysky D., M. Popova, I. Cheshmedjiev. 1998.
Anatomy and Morphology of Plants
Agricultural University Press, Plovdiv

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти