Терзийски 1976. Електронно-микроскопски проучвания върху генеративните органи на бобовите растения І.

Терзийски, Д. 1976.
Електронно-микроскопски проучвания върху генеративните органи на бобовите растения. І. Ултраструктура на клетките на епидермиса на прашниците при Vicia sativa L. и Vicia dumetorum L.
Резюме: В статията се съобщават резултати на проведеното електронномикроскопско изследване на ултраструктурата на епидермалните клетки на прашника на V. sativa и V. dumetorum. Установените данни показват, че епидермисът на прашниците се явява високоспециализирана тъкан със специфична ултраструктурна организация. На ултраструктурно ниво неговите клетки се характеризират с бедна на рибозоми цитоплазма, слаборазвит ендоплазматичен ретикулум от грануларен тип, многобройни, но слабо активни митохондрии, слабо активен апарат на Голджи, специализиран пластиден апарат, представен основно от левкопласти и модифицирани хлоропласти и бавен ход на процесите на дегенерация. Елементите на протопласта дълго време остават в статично състояние. Външната стена на епидермиса съдържа всички компоненти на защитната система и транспирацията. Направен е извод, че епидермисът на прашниците е специализиран към продължително поддържане на оптимално хидростатично състояние в прашецовите гнезда.
Фитология, БАН, София, 5, 21-33.

Terziysky D. 1976.
Electron Microscope studies on the Generative Organs of Leguminous Plants. I. Ultrastructure of Vicia sativa L. and V. dumetorum L. Anther Epidermis Cells
Abstract: The anthers apidermis of the species V. sativa and V. dumetorum, is a narrow specializied tissue with a specific ultrastructural organization. It’s cells can be characterized with several salient features.
Phytology, BAS, Sofia, 5, 21-33.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти