Стойчев & Терзийски. 1994. Сканинг електронномикроскопско проучване върху спермодермата на два вида от род Lathraea

Стойчев Г., Д.Терзийски. 1994.
Сканинг електронномикроскопско проучване върху спермодермата на два вида от род Lathraea L. (сем. Scrophulariaceae)
Научни трудове, ВСИ, Пловдив, 39: 341-346.

Библиографска справка: Представени са резултати от изследване с електронен микроскоп на спермодермата от видовете Lathraea rhodopaea и L. squamaria, разпространени в България. Ултраструктурната организация на двата вида се отнася към тип concav. Разликите между тах са само количествени.

Stoychev, G., D.Terziisky. 1994.
Scanning electron microscopic investigation of the spermoderm of two species of the genus Lathraea L. (Scrophulariaceae).
Scientific works, Higher Institute of Agriculture, Plovdiv, 39: 341-346.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти