публикации

Публикации и други разработки, свързани с дейността на SOA
Възможно е откриване и на заглавия в други области


[tabs][tab title=”търсене”]

автор:
година:
заглавие или ключови думи:
източник:

[/tab]
[tab title=”search”]

author:
year:
title or key words:
source:

[/tab][/tabs]
Виртуална библиотека (избрани книги и учебници)

6,375 total views, 0 views today