публикации

Публикации и други разработки, свързани с дейността на SOA
Възможно е откриване и на заглавия в други области


търсенеsearch

автор:
година:
заглавие или ключови думи:
източник:

author:
year:
title or key words:
source:Виртуална библиотека (избрани книги и учебници)

5,897 total views, 3 views today