Лекция Ботаника – ЛГБП, ДГ

Агрономически факултет Менделеев 12, Пловдив

Лекция по Ботаника (общ курс) за специалностите "Лозаро-градинарство" и "Декоративно градинарство" се провежда всеки вторник от 10:00 до 12:00 в I аудитория на Аграрен университет - Пловдив (Агрономически факултет) лектор: доц. д-р Кирил Стоянов

Лекция Анатомия и морфология на растенията (Ботаника 1) – ЕООС

Агрономически факултет Менделеев 12, Пловдив

Лекция по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I) за специалност "Екология и опазване на околната среда" се провежда всеки вторник от 15:00 до 17:00 в III аудитория на Аграрен университет - Пловдив (Агрономически факултет) лектор: доц. д-р Кирил Стоянов

Лекция Ботаника – ЛГБП, ДГ

Агрономически факултет Менделеев 12, Пловдив

Лекция по Ботаника (общ курс) за специалностите "Лозаро-градинарство" и "Декоративно градинарство" се провежда всеки вторник от 10:00 до 12:00 в I аудитория на Аграрен университет - Пловдив (Агрономически факултет) лектор: доц. д-р Кирил Стоянов

Лекция Анатомия и морфология на растенията (Ботаника 1) – ЕООС

Лекция по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I) за специалност "Екология и опазване на околната среда" се провежда всеки вторник от 15:00 до 17:00 в III аудитория на Аграрен университет - Пловдив (Агрономически факултет) лектор: доц. д-р Кирил Стоянов