Лекция Ботаника – ЛГБП, ДГ

Агрономически факултет Менделеев 12, Пловдив

Лекция по Ботаника (общ курс) за специалностите "Лозаро-градинарство" и "Декоративно градинарство" се провежда всеки четвъртък от 12:00 до 14:00 в VII аудитория на Аграрен университет - Пловдив (Агрономически факултет) лектор: доц. д-р Кирил Стоянов

Лекция Анатомия и морфология на растенията – ЕООС

Лекция по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I) за специалност "Екология и опазване на околната среда" се провежда всеки вторник от 14:00 до 16:00 в зала 204 на новия учебен корпус на Аграрен университет - Пловдив лектор: доц. д-р Кирил Стоянов

Лекция Ботаника – ЛГБП, ДГ

Агрономически факултет Менделеев 12, Пловдив

Лекция по Ботаника (общ курс) за специалностите "Лозаро-градинарство" и "Декоративно градинарство" се провежда всеки четвъртък от 12:00 до 14:00 в VII аудитория на Аграрен университет - Пловдив (Лозаро-градинарски факултет) лектор: доц. д-р Кирил Стоянов

Лекция Анатомия и морфология на растенията – ЕООС

Лекция по Анатомия и морфология на растенията (Ботаника I) за специалност "Екология и опазване на околната среда" се провежда всеки вторник от 14:00 до 16:00 в зала 204 на новия учебен корпус на Аграрен университет - Пловдив лектор: доц. д-р Кирил Стоянов

Лекция Ботаника – ЛГБП, ДГ

Агрономически факултет Менделеев 12, Пловдив

Лекция по Ботаника (общ курс) за специалностите "Лозаро-градинарство" и "Декоративно градинарство" се провежда всеки четвъртък от 12:00 до 14:00 в VII аудитория на Аграрен университет - Пловдив (Лозаро-градинарски факултет) лектор: доц. д-р Кирил Стоянов