Поправителен изпит Ботаника II – ЕООС

Изпит по Систематика на растенията (Ботаника II) ще се проведе в Iа аудитория на АУ за специалност „Екология и опазване на околната среда (задочно обучение)“ на 15.07.2022 от 12:00 (редовен […]

 

Поправителен изпит Ботаника II – РЗ(з)

Изпит по Систематика на растенията (Ботаника II) ще се проведе в Iа аудитория на АУ за специалност „Екология и опазване на околната среда (задочно обучение)“ на 15.07.2022 от 12:00 (редовен […]

 

Поправителен изпит Ботаника II – ОА(з)

Изпит по Систематика на растенията (Ботаника II) за специалност „Агрономство-Полевъдство“ (задочно обучение) ще се проведе в III аудитория на АУ на 14.07.2022 от 10:00 (поправителен изпит) изпитващ преподавател: доц. д-р […]

 

Поправителен изпит Ботаника II – ЕООС(р)

Изпит по Систематика на растенията (Ботаника II) за специалност „Екология и опазване на околната среда“ ще се проведе в IV аудитория на АУ на 17.06.2022 от 13:00 (редовен изпит) и […]

 

конспект Ботаника (общ курс) – ЛГ и ДГ (редовно)

Ботаника (общ курс) доц. д-р Кирил Стоянов всеки въпрос е с връзки към темите в Ръководствata за самостоятелна подготовка по Анатомия и морфология на растенията и Систематика на растенията. Конспект […]

 
Към лентата с инструменти