Изпит Ботаника – ЕООС (р,з), РЗ (з), ЛГ(р), ДГ(р), АТС(р)

Ликвидационен изпит по учебните дисциплини „Анатомия и морфология на растенията“ (Ботаника I) и „Систематика на растенията“ (Ботаника II) за специалностите Екология и опазване на околната среда (редовно и задочно обучение), Растителна защита (задочно обучение), Агрономство – Лозароградинарство (редовно обучение), Декоративно градинарство (редовно обучение) и Агрономство на тропика и субтропика (редовно обучение) ще се проведе на […]

 

Изпит Ботаника – РЗ (р), ЛГ(з), ОА(з)

Ликвидационен изпит по учебните дисциплини „Анатомия и морфология на растенията“ (Ботаника I) и „Систематика на растенията“ (Ботаника II) за специалностите Растителна защита (редовно обучение), Агрономство – Лозароградинарство (задочно обучение), Агрономство-полевъдство (редовно обучение) ще се проведе на 15.09, от 10:00 в III аудитория на АУ. Всички конспекти са достъпни от тук. Студенти от предишни години могат […]

 

Изпит Ботаника – ЕООС (р,з), РЗ (з), ЛГ(р), ДГ(р), АТС(р)

Ликвидационен изпит по учебните дисциплини „Анатомия и морфология на растенията“ (Ботаника I) и „Систематика на растенията“ (Ботаника II) за специалностите Екология и опазване на околната среда (редовно и задочно обучение), Растителна защита (задочно обучение), Агрономство – Лозароградинарство (редовно обучение), Декоративно градинарство (редовно обучение) и Агрономсво на тропика и субтропика (редовно обучение) ще се проведе на […]

 

Изпит Ботаника – РЗ (р), ЛГ(з), ОА(з)

Ликвидационен изпит по учебните дисциплини „Анатомия и морфология на растенията“ (Ботаника I) и „Систематика на растенията“ (Ботаника II) за специалностите Растителна защита (редовно обучение), Агрономство – Лозароградинарство (задочно обучение), Агрономство-полевъдство (редовно обучение) ще се проведе на 8.09, от 10:00 в III аудитория на АУ. Всички конспекти са достъпни от тук. Студенти от предишни години могат […]

 

Изпит Ботаника – ЕООС (р,з), РЗ (з), ЛГ(р), ДГ(р), АТС(р)

Ликвидационен изпит по учебните дисциплини „Анатомия и морфология на растенията“ (Ботаника I) и „Систематика на растенията“ (Ботаника II) за специалностите Екология и опазване на околната среда (редовно и задочно обучение), Растителна защита (задочно обучение), Агрономство – Лозароградинарство (редовно обучение), Декоративно градинарство (редовно обучение) и Агрономсво на тропика и субтропика (редовно обучение) ще се проведе на […]

 

конспект Ботаника (общ курс) – ЛГ и ДГ (редовно)

Ботаника (общ курс) доц. д-р Кирил Стоянов всеки въпрос е с връзки към темите в Ръководствata за самостоятелна подготовка по Анатомия и морфология на растенията и Систематика на растенията. Конспект за специалностите „Агрономство – лозароградинарство“ и „Декоративно градинарство“ (редовно обучение) в Аграрен университет – Пловдив  

 

Изпит Ботаника II – РЗ(з) и ЕООС(з)

Поправителен изпит по „Систематика на растенията“ за специалности „Растителна защита“ и „Екология и опазване на околната среда“ (задочно обучение) ще се проведе на 2.08 от 10:00 в 1А аудитория на АУ-Пловдив. изпитващ преподавател: доц. д-р Кирил Стоянов  

 

Изпит Ботаника II ЛГ(з) и АП(з)

Поправителен изпит по „Систематика на растенията“ за специалност „Агрономство-Полевъдстство“ (задочно обучение) ще се проведе на 2.08 от 10:00 в IV аудитория на АУ-Пловдив. изпитващ преподавател: доц. д-р Цветанка Райчева  

 

Изпит Ботаника II – АП(з)

Изпит по „Систематика на растенията“ за специалност „Агрономство-Полевъдстство“ (задочно обучение) ще се проведе на 30.07 от 10:00 в III аудитория на АУ-Пловдив. изпитващ преподавател: доц. д-р Цветанка Райчева  

 

Изпит Ботаника II – АП(з)

Изпит по „Систематика на растенията“ за специалност „Агрономство-Полевъдстство“ (задочно обучение) ще се проведе на 29.07 от 10:00 в III аудитория на АУ-Пловдив. изпитващ преподавател: доц. д-р Цветанка Райчева  

 
Към лентата с инструменти