language
pin_dropняма сигнал
terrain
explore
av_timer
query_builder
web Външни връзки:
Терминологичен речник
Стоянов К., Райчева Цв. & Чешмеджиев И. 2022 (2024).
Определител на местни и чужди висши растения в България
Интерактивно разширено и допълнено издание.
Академично издателство на Аграрен университет - Пловдив.
www.botanica.gallery | www.au-plovdiv.bg
публикуван на 25.06.2022
последно актуализиран на 19.07.2024 DOI: 10.13140/RG.2.2.36390.95047

Creative Commons license CC-BY-NC-4.0.
Attribution + NonCommercial

Този продукт е безплатен.
Ако сте доволни и желаете да помогнете за поддръжката и обновяването му,
можете да изпратите дарение през PayPal:

monetization_on   дарение
Не се приемат дарения от студенти на АУ-Пловдив
search
import_contacts Литература
Настройки
collections_bookmark Бележки
insert_drive_file my_location terrain insert_invitation access_time cancel Списък бележки
Редактиране