Определителят е безплатен.
Ако желаете, можете да изпратите дарение.
С получените средства ще поддържаме сайта и хостинга на приложението.
Натиснете оранжевия бутон, за да дарите през PayPal:

Не се приемат дарения от студенти на Аграрен университет - Пловдив.
Ако учите в АУ-Пловдив, можете да помогнете финансово след като завършите и получите дипломите си.