Stoyanov & Hristeva 2013. The trophic plasticity of genus Phelipanche

PDF Стоянов К. & Христева Цв. 2013. Трофична пластичност на род Phelipanche Pomel (Orobanchaceae) в България Journal of Central European Agriculture, 14(1): 203-213 Резюме Събрани са нови данни за естествения […]

 

Стоянов, Христева & Декалска. 2015. Род Phelipanche в България. Хорология и гостоприемници.

PDF Стоянов К., Христева Цв. & Декалска Т. 2015. Род Phelipanche (синя китка) в България. Хорология и гостоприемници. Dizma print. Пловдив. Книгата е безплатна.Ако желаете, можете да изпратите дарение. не […]

 

Стоянов 2020. Облигатни паразити от сем. Orobanchaceae (Воловодецови) в България

PDF Zlibrary   Archive.org   SCRIBD   RG Стоянов К.Х. 2020. Облигатни паразити от сем. Orobanchaceae (Воловодецови) в България Интел Ентранс, София. ISBN: 978-619-7554-36-6. Stoyanov K.H. 2020 Holoparasitic plants of […]

 

микроскопски снимки

Растителна клетка Хлоропласти в клетки от лист на Elodea canadensis Хромопласти в паренхимни клетки от Capsicum annuum Резервна скорбяла при различни видове Прости ексцентрични скорбялни зърна в грудка от Solanum […]

 

Orobanchaceae

Diphelypaea coccinea Orobanche alba, Orobanche amethystea, Orobanche crenata, Orobanche cumana, Orobanche esulae, Orobanche gracilis, Orobanche hederae, Orobanche lutea, Orobanche minor, Orobanche pubescens, Orobanche reticulata, Orobanche serbica Phelipanche mutelii, Phelipanche nana, […]

 

Влияние на биотичните фактори върху растенията

Взаимодействия между растенията Контактни взаимодействия растенията си създават механични препятствия Механични взаимодействия Повреждане на пъпки, листа и млади клонки на иглолистни от тънки и еластични клони на широколистни дървета при […]

 

Hristova, Stoyanov, Gevezova & Denev 2011. Application of ISSR methods in studying Broomrape’s (Orobanchaceae) biodiversity in Bulgaria

PDF Hristova E., Stoyanov K., Gevezova M. & Denev I. 2011. Application of ISSR methods in studying Broomrape's (Orobanchaceae) biodiversity in Bulgaria Biotechnology & Biotechnological Equipment 25(1): 2248-2253 Abstract: In […]

 

Gevezova & al. 2012. Recent advances in Broomrapes research

PDFGevezova M., Dekalska T., Stoyanov K., Hristeva Ts., Kostov K., Batchvarova R. and Denev I. 2012. Recent advances in Broomrapes research. J. Biosci. Biotech. 1(2): 91-105 Abstract: Orobanchaceae (broomrapes) is […]

 

Pineda-Martos & al. 2014. The Genetic Structure of Wild Orobanche cumana Populations in Eastern Bulgaria Reflects Introgression ….

PDFPineda-Martos R., Pujadas-Salva A., Fernández-Martínez J., Stoyanov K., Velasco L. & Pérez-Vich B. 2014. The Genetic Structure of Wild Orobanche cumana Wallr.(Orobanchaceae) Populations in Eastern Bulgaria Reflects Introgressions from Weedy […]

 

Стоянов, К. 2009. Биосисематично проучване на Orobanchaceae в България

PDF Специализиран научен съвет по ботаника и микология при ВАК. Кирил Христов Стоянов Биосистематично проучване на сем. Orobanchaceae Vent. (Воловодецови) в България научна специалност 01.06.03 – Ботаника дисертация за присъждане […]

 
Към лентата с инструменти