Кореноплод на Raphanus sativus

Кореноплод на Raphanus sativus /ряпа/ в снимката: ксилем, флоем, камбий, корк, фелоген, паренхим (увеличение 8×10, оцветяване метиленблау)  

 
Към лентата с инструменти