Царство Vegetabilia /Растения/

Класификация подцарство Rhodobionta /Червено-подобни водорасли/: бентосни, обикновено многоклетъчни талусни растения, с хлорофил а и d подцарство Chrysobionta /Кафяво-подобни водорасли/: разнообразна група растения с клетъчна, нишковидна, талусна или сифонна организация; по съвременните класификации извън състава на растенията подцарство Chlorobionta /Зелен-оподобни водорасли/: разнообразна група растения с клетъчна, никовидна, талусна, сифонна или сифонокладна организация, хлорофили a и b […]

 
Към лентата с инструменти