Семейство Paeoniaceae /Божурови/

Разпространени в субтропичните и умерените зони на северното полукълбо, Мала Азия, Европа, Западна и Северна Америка [w] Коренищни тревисти растения (храсти), понякога с грудесто надебелени корени Листа последователни, пересто разсечени […]

 
Към лентата с инструменти