Отдел Myxomycota /Лигави гъби/

Самостоятелна група безхлорофилни организми. По последни данни – без филогенетична връзка със същинските гъби. Разглеждат се в една група с амебовидните протисти (Mycetozoa[w]), извън класификацията на гъбите. Структури за размножаване: спори, зооспори, едноядрени или многоядрени, амебовидни клетки (миксамеби) или протоплазмена маса – плазмодий Нямат клетъчна обвивка и пластиди Обединяват 450 вида Цикъл на развитие Плазмодий: […]

 
Към лентата с инструменти