Подцарство Chrysobionta /Кафявоподобни водорасли/

Пигменти: Хлорофил a, c; Каротини b, a; Ксантофили Резервни вещества: Хризоламинарин, Ламинарин, Манит, Мастни капки Оцветяване на талуса: златисто, жълто, кафяво, кафяво-зеленикаво По съвременните класификации се отнасят към отдел Heterokontophyta [w] от самостоятелно царство – Chromalveolata [w], или са включвани към Protista. Отдел Chrysophyta /Златисти водорасли/ [w] Перипласт, често втвърден и инкрустиран Феопласти – 2 […]

 

Клас Oomycetes /Водни плесени/

Класифицирани като гъби въз основа на морфология и начин на живот.[w] По съвременните представи са изключени от царството на гъбите. Отнасят се към царство Chromalveolata [w], или в Protista [w], и имат фотосинтезиращи родственици от Chrysobionta. Тясна връзка с фотосинтезиращи организми (водорасли) – клетъчни стени от целулоза, ядро в диплоидно състояние (2n), зооспори и оогамия […]

 
Към лентата с инструменти