Chenopodium bonus-henricus

Chenopodiaceae: Chenopodium bonus-henricus /Чувен/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Salsola ruthenica

Chenopodiaceae: Salsola ruthenica /Руско вълмо/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Salicornia europaea

Chenopodiaceae: Salicornia europaea /Солянка/ Този вид понася силно засоляване и образува съобщества в солниците на Атанасовското езеро. Местообитанията от този тип са включени в мрежата Натура 2000. [restrict] Всички снимки […]

 

Chenopodium foliosum

Chenopodiaceae: Chenopodium foliosum /Свинска ягода/ syn.: Blitum virgatum [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 
Exit mobile version
Към лентата с инструменти