Подклас Caryophyllidae

Разред Caryophyllales Семейство Portulacaceae /Тученицови/ Семейство Cactaceae /Кактусови/ Семейство Caryophyllaceae /Карамфилови/ Семейство Nyctaginaceae /Никтагинови/ Семейство Amaranthaceae /Щирови/ разред Polygonales Семейство Polygonaceae /Лападови/ Въпроси: Напишете цветните формули и характеристиките на плодовете […]

 
Exit mobile version
Към лентата с инструменти