Семейство Araceae /Змиярникови/

Вероятен произход: от подобни на палмите предшественици Сухоземни, блатни, рядко водни треви, с клубени или коренища, дървовидни (без вторично надебеляване), лиани или епифити Най-голямо видово разнообразие в тропиците Листа: прости, […]

 
Към лентата с инструменти